Żyje się chwilą !

Temat: Chemia organiczna - krótkie wykłady - G. Patrick
Chemia organiczna - krótkie wykłady - G. Patrick

http://merlin.pl/Chemia-organiczna-krotkie-wyklady_G-Patrick,images_product,0,83-01-13738-X.jpg

Tytuł: Chemia organiczna - krótkie wykłady
Autor: G. Patrick
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2002
Ilość stron: 367
ISBN: 83-01-13738-X

Chemia organiczna - omawiane tematy:
struktura i wiązania
alkany i cykloalkany
grupy funkcyjne
stereochemia
nukleofile i elektrofile
reakcje i mechanizmy
kwasy i zasady
alkeny i alkiny
związki aromatyczne
aldehydy i ketony
kwasy karboksylowe i ich pochodne
halogenki alkilowe
alkohole, fenole i tiole
etery, epoksydy i sulfidy
aminy i nitryle

Podręcznik przeznaczony dla studentów kierunków przyrodniczych, nauczycieli szkół średnich, uczniów oraz dla wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi.

Rozmiar: 110 Mb
Format: PDF

Download: Rapidshare, Hotfile, Megaupload, Przeklej i Inne http://hotfile.com/dl/9326482/e76c8ad/Chemia_organiczna_-_krtkie_wykady_-_G._Patrick_-_PWN_2002.pdf.html Download bez limitów

Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=409497Temat: pomoc chemia
Wartościowość ma związek z liczbą elektronów walencyjnych. Aby obliczyć wartościowość zwiazków wystarczy nauczyć sie na pamięć kilku reguł:

1. Pierwiastki w stanie wolnym maja wartościowość równą 0.
2. Suma stopni utlenienia wszystkich atomów, wchodzących w skład danego związku wynosi 0, a wchodzących w skald jonu, jest równa ładunkowi tego jonu.
3. Tlen w większości zwiażków ma wartościowość (inaczej: stopień utlenienia) równy -II
4. Fluor zawsze ma stopień utlenienia równy -I
5. Wodór ma stopień utlenienia równy I, wyjątek stanowi kilka wodorków.
6. Litowce mają zawsze stopień utlenienia równy I, a berylowce II.
7. Stopień utlenienia niemetalu, wchodzącego w skład reszty kwasowej, jest taki sam, jak stopień utlenienia tego niemetalu w odpowiednim kwasie.

Poza tym stopień utlenienia można odczytać z układu okresowego.

Aha - węgiel w związkach organicznych (alkanach, alkenach, alkinach, kwasach karboksylowych, aldehydach, ketonach, aminach, amidach, chlorowco kwasach, eterach, estrach, alkoholach, fenolach, tiolach) ma wartościowość IV.

Z biegiem lat stopnie utlenienia same zapadają w pamięć i nie trzeba sięgać po układ.

Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=108852


Temat: Chemia organiczna (2007)
*hybrydyzacja, konformizm, izomeria
*metody izolacji
*chromatografia
*otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, zastosowanie alkanów, alkenów, alkinów, węglowodrów aromatycznych...
co prawda tego ostatniego nie było, więc trzeba się douczyć samemu...ciekawe, czy zakres rozszerzony z liceum wystarcza...
Źródło: wt.ekonomiczny.net/viewtopic.php?t=837


Temat: Zadania - Alkiny, alkany, alkeny oraz cyklo-
" />1. 70 g. metanolu utleniono manganianem (VII) potasu w środowisku kwasu siarkowego (VI). Oblicz masę powstałego aldehydu wiedząc że wydajność wynosi 55%

2.Zaproponuj w jaki sposób z karbidu i dowolnych substancji nieorganicznych można otrzymać etanal. Zapisz równania.

3. Podaj wzory, systematyczne nazwy możliwych izomerów węglowodoru nienasyconego o którym wiadomo że par węglowodoru w warunkach normalnych ma masę 15,625 gramów.

4 Zaproponuj sposób identyfikacji 3 gazów zamieszczonych w cylindrach :etanu, etenu, etynu.

5. Zaproponuj doświadczenie pozwalające na odróżnienie cyklopentenu od cyklopentanu
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=97789


Temat: chemia - egzamin
" />Witam
mam mały problem, niestety w tym roku mam egzamin komisyjny z chemi. Mam zestaw pytan które musze umieć. Zamieszcze je tutaj i jakby mogłby mi ktos pomuc w ich rozwiązaniu. Oczywiście nie sa to wszystkie pytania, jakies 40%

z góry dziękuje

1 Definicja chemi organicznej

2 Wymien pierwiastki wchodzace w skład związków organicznych

3 Określ najważniejsze właściwości atomu węgla na podst położenia tego pierwiastka w ukł okresowym

4 Wymien odmiany węgla pierwiastkowego

5 Definicja pojęcia hybrydyzacji orbitali atomowych, węglowodory, alkany, alkeny, alkiny, szereg homologiczny, węglowodorów, grupa alkilowa, reakcje podstawiania, przyłączania, polimeryzacji, spalania, rzedowosci atomów węgla, izomeria położeniowa i łańcuchowa
*stan podstawowy, stan wzbudzony, rodnik, izomeria

6 Reakcja spalania, uwodornienia i polimeryzacji etenu i etynu

7 Definiuje proces destylacji frakcjonowanej ropy naftowej, podaje ich właściwości i zastosowania

8 Definiuje proces suchej destylacji węgla kamiennego, wymienia jej produkty oraz zastosowania tych produktów

9 Co to jest rzędowość alkoholi i amin

10 Zapisuje wzory i podaje nazwy grup funkcyjnych, które występują w związkach organicznych

@down
nie chodzi o to że mi się nie chce, poprostu nie mam czasu. Mam dwóch braci na głowie + pracuje...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=79865


Temat: Nazewnictwo!
" />Proszę o pomoc w rozpoznaniu poniższych związków!czy są to:alkany,alkiny,alkeny,alkohole,aldehydy,areny(węglowodory aromatyczne),ketony,fenole,kwasy karboksylowe!
np A-alkan
B-alken

Oto związki:
A)4metylo2,2dimetyloheksan
B)4,5dimetylohept-2-en
C)kwas 2,2-dimetylobutanowy
D)Cykloheksanol
E)bromo-metylo-cyklo-heksan
F)2-nitrobenzanol
H)propanon
I)prop-2-en-1ol
J)but-3-en-1al
K)bromobut-2-yn
L) cykloheksanokarboaldehyd
M) 2-metylobutan
N)1metyloetan-1,2-diol
O) 4metylopent-3-en
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=34447


Temat: [zadania]Alkeny
" />Owszem. Pentan ma 12 wodorów zgodnie ze wzorem na alkany: 2n+2
Alken: 2n
Alkin: 2n-2
Przy czym tu masz dwa wiązania potrójne - dany węgiel zamiast łączyć się pojedynczym wiązaniem z innym węglem, łączy się wiązaniem potrójnym i w efekcie zostaje mu tylko 1 wolne wiązanie (w tego typu związkach węgiel ma wartościowość IV).
Teraz jaśniej?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=101714


Temat: Zadanie z mieszaniem propanu-enu-ynu w wodzie bromowej
" />W II i w III nastąpi odbarwienie wody bromowej- są to węglowodory nienasycone: alken w II i alkin w III. W I probówce nie zajdą żadne widoczne zmiany, bo węglowodory nasycone nie odbarwiają wody bromowej- tu masz właśnie alkan.

1.C3H8 +Br2==> C3H7Br+HBr w obecności światła
2.C3H6+Br2==>C3H6Br2
3.C3H4+2Br2==>C3H4Br4
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=13873


Temat: Ćwiczenia o węglu
" />Ad.1
rozmieszczenie na powłokach w konfiguracji
lub w zapisie na orbitalach
cyferki poprzedzające literki to numery powłok, po literkach ilość elektronów na danym orbitalu w podpowłoce.

Ad.3b
związki organiczne dopisz
węglowodory nasycone, nienasycone, aromatyczne
lub jak wolisz
alkany,alkeny,alkiny,areny,cykloalkany,cykloalkeny,cykloalkiny
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=158861


Temat: Zadania do poprawki.
" />Tak więc.
1.Znać pojęcia mol i masa molowa i umieć wykorzystywać je do prostych obliczeń chemicznych, wykonać rachunek stechiometryczny.

2.Umieć pisać równania dysocjacji kwasów, zasad i soli a także równania jonowe zobojętniania, strącania osadów i równania hydrolizy soli.

3.Umieć rozwiązywać zadania na stężenie procentowe i molowe: przeliczać stężenia i rozwiązywać zadania na zatężanie i rozcieńczanie roztworów.

4.Znać budowę, nazewnictwo systematyczne i wzory ogólne alkanów, alkenów i alkinów.

5.Napisać reakcję charakterystyczną dla przykładowego związku i nazwać produkt reakcji.

6.Podać budowę, zasady nazewnictwa i przykład związku zawierającego jedną grupę funkcyjną (alkohole, aldehydy, kwasy i estry)

7. Podać budowę, zasady nazewnictwa i przykład związków zawierających kilka grup funkcyjnych (aminokwasy, cukry). Określić znaczenie tych związków w życiu człowieka.

Jeżeli ktoś pomógł by mi zrobić każde z tych zadań, to bym był ogromnie wdzięczny. Chodzi o przykłady i definicje do każdego z tych pojęć. Wystarczy link do def. i jakiś krótki przykład do zadania. A dalej sobie poradzę.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=135897


Temat: Alkiny , alkeny , alkany otrzymywanie i nazywanie związków .
" />Witam .

Mam tutaj zadanie na 6 i proszę o odpowiedź , jak mam je wykonać .
Zad.1
Nazwij związki :
a)*****************Br**Cl***H******
*****************|***|***|*****
*****H*-*C*=*C*-*C*-*C*-*C*-*H*
*********|***|***|***|***|*****
*********a**Ch3**Br**H***H*****

b)********H********F***a*******
********|********|***|******
****H*-*C*-*C*=*C*-*C*-*H**
********|***|***|***|******
********H***H**Br***H******
Zad.2
Napisz wzory strukturalne związków :
3,4-dibromo , 3-chloro , butin

Dziękuję za pomoc .
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=167102


Temat: Kartkówka o alkanach alkenach i alkynach.Wytłumaczcie.
" />Spalanie całkowite:

Półspalanie:

Spalanie niecałkowite:


Ogólnie najpierw dobierasz węgiel, potem wodór a na końcu tlen. Gdyby przy tlenie wyszło coś z ułamkiem mnożysz razy 2.

2a
Wzór ogólny alkanu to
alkenu
alkinu

Liczysz masę "ogólnego wzoru " i przyrównujesz ją do wartości z zadania


b w ten sam sposób
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=217856


Temat: Które lekcje lubicie, a których nie?
" />ze mną jest tak ... najbardziej NIE lubię ...
1. maty - tego przedmiotu wprost nienawidzę, choć czasami mi się podoba ale to tylko wtedy, gdy rozdział jest łatwy a to się niestety rzadko zdarza :P w dodatku trafiłam do szkoły ekonomicznej to jest totalny błąd to mi się poszczęsciło ale naszczęscie mam tylko matematyke 3 razy w tygodniowo ;) jeden +

2. chemii - te wszystkie wzory symaryczne, kreskowe, alkiny, alkeny, alkany matkooo, alchemikiem nigdy nie zostanę więc po co mi ten przedmiot ??

3. fizyki - nigdy nie wiem, kiedy i jaki wzór zastosować ... a poza tym czasami nie rozumie teorii :P dziwnie jakoś przedstawiana ;) ale zawsze mi się jakoś uchodzi :D

4. angielski - ale znienawidziłam go dopiero w nowej szkole :x dlaczego ? może dlatego, że mam zbzikowaną babkę ... :?

a takie przedmioty lubię:
- polski,
- w-f *
- PO (nowy przedmiot i przyznam mnie sie nawet podoba:P)
- praca biurowa

* - uwielbiam

No to chyba na tyle :P
Źródło: alk1b40.nastolatek.pl/forum/viewtopic.php?t=70


Temat: Sprawdzian z chemi nowej ery 3 gimnazjum
1 grupa:
ogólnie sprawdzian jest na 2 strony z czego na jednej stronie są tylko pytania z możliwą odpowiedzią abcd
na drugiej stronie są pytania otwarte
-trzeba znać ogólne wzory alkenów, alkanów i alkinów, ponieważ jest coś w stylu " zaznacz wzór alkinu i 4 wymienione wzory"
-opisać jak niebezpieczny jest metan w kopalniach i dlaczego
-napisać doświadczenie tylko teraz nie wiem jakie to było ale warto się nauczyć, bo jest za 2 pkt
-jest podany wzór i masz napisać czy to alkin alkan czy alken
-ile atomów węgla jest w cząsteczce i jest podany wzór
-reakcje spalania napisać (całkowite i nie)
-nie ma nic z polimerem
-jakie są odmiany alotropowe węgla (zadanie zamknięte)
-nie trzeba umieć właściwości grafitu, diamentu, fulerenu
-obliczyć stosunek masowy
-ustalić wzór węglowodoru o masie cząsteczkowej... (coś w tym stylu)
-trzeba znać właściwości tylko teraz nie jestem pewna ale to było Etenu albo Etynu
-wskazać węglowodory według wzrastającej liczby atomów węgla w cząsteczce

No i to by było na tyle z tego co pamiętam
mam nadzieję że pomogłam
powodzenia
Źródło: forum.dobreebooki.pl/viewtopic.php?t=2783


Temat: Gadka szmatka
Pika pewnie wiesz co oznacza grupa a co okres. Umiesz odczytać ile jest protonów i neutronów w jądrze i ile mamy elektronów. Wzory kwasów pewnie też znasz. Szerg homologiczny węglowodanów pewnie też znasz. O alkanach, alkenach i alkinach pewnie też coś wiesz. Dysocjacja nie jest trudna. Więc czego jeszcze chcesz się uczyć :P:P
Źródło: plotkara.info/forum/viewtopic.php?t=49


Temat: Jakieś takie inne
" />Polska nazwa kodowa dla nowych samolotów ze stanów "F-16 Flying Duck"

<x> aha
<x> mam dla was zagadkę
<x> ciekaw jestem czy wiecie
<x> co to jest
<x> C666H1334 C666H1332 C666H1330
<y> widzę tu jakiś alkan, alken i alkin
<z> a teraz podaj prawidłowe ich nazwy
<x> z: szatan, szaten, szatyn

lepiej pomyśl zanim pomyślisz

małpy również zaprzeczają, jakoby minister edukacji pochodził od nich...

Slyszalem ze jak policja puka do drzwi to dobrze jest wlaczyc IE i pochodzic te ostatnia chwile po necie, jest duza szansa ze cos wam zje dane.

<aqu> PiS = Pokradniemy i Spierd..my
<mac-> SLD = Sami Leniwi Debile
<mac-> PSL = Pawlak Sobie Leci
<mac-> PO = Poprostu Odjazd
<mac-> LPR = Lubimy Piescic Rydzyka
<aqu> mac-: ty chyba nikogo nie lubisz ?

Źródło: cth.yoyo.pl/viewtopic.php?t=221


Temat: Jaki przedmiot sprawia wam problemy??
Cóż by innego??? CHEMIA W 3 GIMN!!! Ludzie to jest poprostu teksańska masakra!! Alkany, Alkeny, Alkiny, Alkohole, Kwasy Karboksylowe, Estry, Mydła, Tłuszcze, Cukry.<---(przy tym sole, wodorotlenki, kwasy itd to pikuś!!) A co sie z tym wiąże?? Tysiace wzorów do wkucia na pamęć. Niektóre sa tak skomplikowane że szkoda gadac!! wrrrrr
Źródło: victor.com.pl/forum/viewtopic.php?t=3294


Temat: Jaki przedmiot sprawia wam problemy??

Cóż by innego??? CHEMIA W 3 GIMN!!! Ludzie to jest poprostu teksańska masakra!! Alkany, Alkeny, Alkiny, Alkohole, Kwasy Karboksylowe, Estry, Mydła, Tłuszcze, Cukry.<---(przy tym sole, wodorotlenki, kwasy itd to pikuś!!) A co sie z tym wiąże?? Tysiace wzorów do wkucia na pamęć. Niektóre sa tak skomplikowane że szkoda gadac!! wrrrrr
Ależ to jest właśnie w chemii najpiękniejsze
Mi się materiał z 3 gim najbardziej podoba
Źródło: victor.com.pl/forum/viewtopic.php?t=3294


Temat: chemia organiczna...pomocy!!!!!
Witam.
Jestem na wydziale Biotechnologii i Nauk O Żywności i mam sporo chemii i mam taki problem..otóz potrzebuje pomocy w zaliczeniu ćwiczeń z chemii organicznej (nazewnictwo, rekacje charakterystyczne dla określonych grup związków organicznych: alkany, alkeny, alkiny, itp). Byłby ktoś chętny pomóc?

Chętnych proszę o kontakt na GG nr 9378911.
Źródło: www2.samorzad.p.lodz.pl/forum/viewtopic.php?t=1456


Temat: chemia organiczna..pomocy!!!!!!!
Witam.
Jestem na wydziale Biotechnologii i Nauk O Żywności i także mam sporo chemii i mam taki problem..otóz potrzebuje pomocy w zaliczeniu ćwiczeń z chemii organicznej (nazewnictwo, rekacje charakterystyczne dla określonych grup związków organicznych: alkany, alkeny, alkiny, itp). Byłby ktoś chętny pomóc?

Chętnych proszę o kontakt na GG nr 9378911.
Źródło: www2.samorzad.p.lodz.pl/forum/viewtopic.php?t=1453


Temat: zad. z chemii
alkany nie ulegają (;
a alkeny i alkiny ulegają polimeryzacji bo mają wiązanie podwójne/potrójne. (;

Jessica a na kiedy Ci to zadanie?

a może kurde trzeba połączyć propen z 1 cząsteczką wody i wtedy powstaje alkohol. natomiast jak połączymy propyn to wyjdzie hydroksypropen.
ale doświadczalnie trudno policzyć cząsteczki. ;|
Źródło: st9.pl/forum/viewtopic.php?t=3024


Temat: Co teraz robisz?
Piję kawę, słucham muzyki, uczę się słówek na angielski...zaraz będę pisać list z zażaleniem w powyższym języku :P
A potem zapewne pouczę się z alkanów, alkenów, alkinów, arenów, alkoholi..i tego podobnych węglowodorów :)

Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=21986


Temat: Zabawa w skojarzenia...
etanol >> alkany/alkeny/alkiny

Źródło: ubplanet.pl/index.php?showtopic=2510


Temat: Zabawa w skojarzenia...
alkany/alkeny/alkiny ---> chemia

Źródło: ubplanet.pl/index.php?showtopic=2510


Temat: Najdłuższy wątek w historii
Panowie!

3 z ogormnego kolokwium z alkanów, alkenów, alkinów i węglowodorów aromatycznych!

:kufel: !

Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=11384


Temat: Chemia Organiczna
zebrane pytanie z poprzednich lat

*hybrydyzacja, konformizm, izomeria
*metody izolacji
*chromatografia
*otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, zastosowanie alkanów, alkenów, alkinów, węglowodrów aromatycznych...
co prawda tego ostatniego nie było, więc trzeba się douczyć samemu...ciekawe, czy zakres rozszerzony z liceum wystarcza...
kikut
4 testowe - jedno o wydajnosc destylacji frakcyjnej, a reszty nie pamietam Razz
pytania otwarte:
- nazwac 2 naryskowane zwiazki, i narysowac dwa zwiazki ktorych nazwy byly podane
- wiazania i hybrydyzacja w etylenie
- mechanizm krystalizacji
- rodzaje srodkow suszacych, przyklady i jak to dziala
- konformacja na podstawie cykloheksanu, ktory konformer jest najtrwalszy i dlaczego :


Smigielska

- technika bibulowa w chromatografii, opisac,
- prawo Raoulta i II pr konowalowa
- prawo Nernsta i co z niego wynika
- budowa aparatury do destytlacji frakcyjnej i pod zmniejszonym cisnieniem, roznice i mozliwosci (?)
- hybrydyzacja i wiazania w acetylenie
- izomeria optyczna i geometryczna
- zasady doboru rozpuszczalnikow do krystalizacji
- alkeny, co to i wlasciwosci chemiczne
- weglowodory aromatyczne, co to i opisac
- roztwory wlasciwe a uklady dyspersyjne
- azotropy dodatnie, wykres i podac przykłady

- opisać chromatografię cienkowarstwową
- I prawo Konowałowa i prawo Daltona
- aparatura do destylacji frakcyjnej i prostej (różnice i zastosowanie)
- co to jest solwatacja i dekantacja
- czy rozpuszczalność przydaje się w krystalizacji
- co to są związki aromatyczne
- co to są azeotropy ujemne (przykłady, wykres)
- ekstrakcja nieciągła
- alkiny – właściwości fizyczne i chemiczne
- konfiguracja R i S

- napisać reakcje nitryfikacji metanu i benzenu (i tutaj niektórzy mieli wątpliwości co do metanu więc sprawdziłam i taka reakcja z metanem zachodzi)
- wyjaśnić hybrydyzację sp3
Skolik

- izomeria geometryczna na przykładzie 2-butenu
- różnice między destylacją prostą a frakcyjną
- opisać ekstrakcję periodyczną
- metody osuszania rozpuszczalników
- opisac chromatografię bibułową
- napisać wzory strukturalne naftalenu i drugi był długi związek typu: 1,3- metylo-3-izopropylo......
- uzupełnić reakcję:
cykloheksen + wodór ---> i napisać co to za typ reakcji
Źródło: wt.ekonomiczny.net/viewtopic.php?t=1227